KURSUS PENDEDAHAN KEPADA MODUL KURSUS PENINGKATAN PROFFESIONALISME PENSYARAH BARU 2008

25 – 28 FEBRUARI 2008

A FAMOSA RESORT MELAKA

 

TAKLIMAT KURSUS

 

1.      Objektif Kursus

 

Memberi pendedahan, perkongsian maklumat untuk melaksanakan tugas sebagai fasilitator Kursus Peningkatan Profesionalisme Pensyarah Baru - yang berkesaan dalam aspek :

 

1.1       Persediaan kepada cabarann perubahan dari segi minda, fizikal, sikap dan tingkah laku daripada bukan pendidik guru kepada pendidik guru.

           1.2          Persediaan kepada perubahan budaya kerja di persekitaran  Institut dengan perbezaan penyampaian ilmu, kemahiran dan pembentukan

                         sikap dalam peringkat latihan pengajian tinggi..

           1.3              Pendedahan kepada bidang profesionalisme untuk menjadi pendidik guru yang berketrampilan dan komitmen yang tinggi.

1.4        Pencapaian dan kesenambungan visi dan misi KPM amnya dan Bahagian Pendidikan Guru khususnya.

1.5       Pendedahan kepada komponen utama dalam pengetahuan, kemahiran dan sikap dalam kurikulum latihan perguruan.

 

2.      Format Kursus

 

           2.1       Fasa kursus – 3 Fasa

                   Fasa 1               -  3 hari            -  Dijalankan di peringkat IPG

                   Fasa 2              -  4 hari            -  Dijalankan di peringkat Zon

                   Fasa 3              -  3 hari            -  Dijalankan di peringkat Zon/BPG

 

             2.2      Komponen Utama

§                     Kemahiran Profesionalisme (P&P)           - Fasa 1

§                     Kenahiran Generik                                - Fasa 1 & 3

§                     Kemahiran Ko-Kurikulum                        - Fasa 2

§                     Kemahiran Pengurusan Organisasi          - Fasa 1 & 3

§                      

         2.3      Penilaian Kursus

§                     Kerja kursus berkumpulan akan diberi semasa Fasa 1 dan pembentangan dijalankan semasa mengikuti Fasa 3.

§                     Penilaian sepanjang berkursus dalam Fasa 2 akan dilaksanakan.

 

3.      Pendekatan Strategi Penyampaian

 

3.1        Fasa 1 & 3        : Ceramah, Bengkel, Forum dan Pembentangan oleh peserta

3.2       Fasa 2              : Aktiviti luar

              

4.      Tenaga Penceramah/ fasilitator/urusetia:

 

4.1        Pihak pengurusan di peringkat BPG – Pengarah, Timbalan, Ketua Penolong Pengarah dan Pegawai Kanan

4.2       Pihak pengurusan IPG – Pengarah IPG, Timbalan, Ketua Jabatan Akademik

4.3       Pensyarah Kanan IPG

4.4       KULDP/Penyelaras di IPG dan Unit KDP, BPG

4.5       Pihak luar

 

5.      Impak Kursus Induksi Pensyarah Baru

 

             5.1      Pensyarah baru wajib menamatkan kursus bagi ke tiga-tiga Fasa,

             5.2      Kehadiran dalam kursus ini menjadi pra syarat kepada IPG dalam memberi sokongan kepada:

§                     Permohonan dalam melanjutkan pelajaran anjuran KPM

§                     Sokongan dalam kenaikan pangkat

 

6.      Sasaran peserta

 

Pensyarah baru yang mendaftar ke IPG dalam dan selepas Januari 2007

 

7       Jadual Kursus

 

Fasa 1   -    Mac 2008     -         di semua IPG

Fasa 2  -   April ‘2008   -          di semua Zon

Fasa 3  -   Mei 2008.     -           di semua Zon

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

JADUAL PELAKSANAAN KURSUS INDUKSI PENSYARAH BARU

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA FASA 1 (IPG)

 

 

TARIKH/ MASA

8.00 – 10.00

R

10.30 – 12.30

R

2.30 – 4.30

R

8.30 – 10.30

ISNIN

Perjalanan

 

Pendaftaran/Taklimat/Perasmian

 

Pengurusan Am IPG 

 

Sistem Penyampaian Kurikulum

SELASA

Pendekatan dan Strategi (Bilik Darjah & Pengajaran

 & Pembelajaran)

 

Penilaian dan Pentaksiran

 

 

Pengurusan Praktikum

 

 

Pengajaran Mikro

 

RABU

Sistem Tutorial

 

 

Kajian Tindakan

 

 

Kemahiran Generik: Kemahiran Berfikir

 

Kemahiran Generik: Komunikasi Berkesan

KHAMIS

Kemahiran Generik:

Kerja Berpasukan

 

 

Kemahiran Generik: Bimbingan dan Pemudahcaraan

 

Refleksi/Penutup

(Sekreteriat)

 

 

 

JADUAL PELAKSANAAN KURSUS INDUKSI PENSYARAH BARU

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

FASA 3 (BPG)

 

TARIKH/

MASA

6.30

–

7.30

8.00 – 10.00

R

10.30 – 12.30

R

2.30 – 4.30

R

8.30 – 10.30

ISNIN

 

Perjalanan

E

Perjalanan

E

Pendaftaran

(Sekreteriat)

E

Ice Breaking

(Kaunselor Kementerian)

SELASA

Riadah

 

Perintah Am Bab D

(P’org)

Ucap Utama

(Pengarah BPG)

H

Pengurusan & Pimpinan

(Pengarah IPG)

H

Forum:

Pengurusan Perubahan

(Kem Generik)

 

H

Akauntabiliti / Integriti

 (Unit PIPG)

RABU

Riadah

Pengurusan Pelajar

(KPP HEP)

A

Pengurusan Kurikulum

(KPP KUR)

A

Persiapan untuk persembahan

(Peserta)

A

Persembahan Kumpulan

(Sekreteriat)

 

KHAMIS

Riadah

 

Laluan Kerjaya & Kompetensi

(KPP PIPG)

T

Refleksi/Penutup

(Sekreteriat)

T

 

T

 

 

SPQ     -           Sistem Pengurusan Kualiti

SGM     -           Standard Guru Malaysia

QA       -           Quality Assurance

JQ       -           Jaminan Kualiti

BPG      -           Panel SGM

GBCE    -           Guru Besar Cemerlang

MI        -           Multiple Intelligent

SS        -           Soft Skills     

 

 

KURSUS FASILITATOR PENGENALAN KEPADA MODUL KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME PENSYARAH BARU 25.2 – 28.2.2008

 

TARIKH/ MASA

8.00 – 10.00

R

10.30 – 12.30

R

2.30 – 4.30

R

8.30 – 10.30

 

25.2.08

ISNIN

 

Perjalanan

 

 

Pendaftaran

 

Taklimat Kursus

dan Perasmian

 

26.2.08

SELASA

 

§     Halatuju BPG/IPG

§     Lalauan Kerjaya

 

 

Integriti, Etika dan Nilai

 

Kemahiran Profesional : Pengajaran & Pembelajaran

 

Bengkel Pemurnian : Kemahiran Pengajaran & Pembelajaran, Pengurusan Organisasi

27.2.08

RABU

Kemahiran Profesional :

Pengajaran & Pembelajaran

Kemahiran Profesional :

Pengajaran & Pembelajaran

 

 

· Komunikasi Berkesan

· Kerja Berpasukan

 

 

Forum : Malaysian Qualifications Agency

28.2.08

KHAMIS

·   Pemudahcaraan

·    KBKK

Refleksi

 

Check-Out